Könyvtár

Utolsó módosítás: 2017.09.22 09:16
Név

Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár És Múzeum

Vezető Winkler Bea
 
Cím 1078 Budapest István u. 2.
Postacím 1400 Budapest Pf. 2
Telefon (1) 478 4226
Fax (1) 478 4227
Mellék (1) 478 4100 / 8800
Hely

D épület földszint

Bővebb információ nyitva tartásunkról, szolgáltatásainkról a jobb oldali menüben található.  


A könyvtár saját fejlesztésű honlapja a http://konyvtar.univet.hu oldalon érhető el.


A könyvtár részletes története 2009-ben megjelent könyv formában: Winkler Bea - Striczky Péter: Az Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum története 1787-2000. Budapest, 2009.

Rövid történet:


A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum a szakterület egyetlen nyilvános, tudományos közgyűjteménye Magyarországon. A Könyvtár egyidős az állatorvosképzéssel. Jeles professzorai kezdettől gyűjtötték és rendszerezték a téma hazai és külföldi könyveit. Különös gondot fordított a gyűjtemény fejlesztésére Tolnay Sándor, a szakrendszert kidolgozó Nádaskay Béla és a katalógust összeállító Magyary-Kossa Gyula. E folyamatos -- az utódok (Marek, Zimmermann, Kotlán, hogy csak néhányat említsünk) által megbecsült és továbbvitt -- munkának köszönhető, hogy ma európai rangú az ötezer kötetes, a katalógusban teljesen feldolgozott Magyary-Kossa Gyula Szakmatörténeti Könyvgyűjtemény. Itt többek között 16. századi ritkaságokkal, latin és német nyelvű alapművekkel, kéziratos jegyzetekkel és természetesen a hazai állatorvos-tudomány kiemelkedő képviselőinek első kiadású műveivel találkozhat az érdeklődő. A tárgyi emlékeket a modern "H" épületben található Állatorvos-történeti Gyűjteményben őrizzük, amely előzetes megbeszélés alapján tekinthető meg. Itt található a kar levéltára is, amelynek legérdekesebb darabjai 1786-tól 1970-ig a "Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez" című kiadványsorozat köteteiben olvashatók.

A Könyvtár a század első éveiben már az akkori M. Kir. Állatorvosi Főiskola főépületében kapott helyet. 1983-ban jött el az ideje annak, hogy a híres tervező, Steindl Imre egyszerűségében is reprezentatív épületét -- a pince és néhány helyiség kivételével -- az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtára vegye birtokába. A lépcsőházat Róth Miksa üvegablakai (a Róth Miksa emlékház honlapja) és Klösz György (életrajza a Budapestcity oldalán) üvegpozitívokra készült fotográfiájának nagyításai teszik érdekessé. A hajdan volt kórbonctani múzeum, a későbbi Díszterem ma a könyvtár olvasóterme, amelyet az egykori különleges kovácsoltvas csillár rekonstruált mása ékesít. A patinás környezetben 140 olvasói hely, egy oktatólabor 10 számítógéppel, és további 6 számítógép fogadja a használókat. A csoportos tanulás segítésére egy csoportszoba is a hallgatók rendelkezésére áll (1-8 fő befogadására alkalmas). 
A Könyvtár szolgálja az Egyetem oktatóit, kutatóit és hallgatóit, az állatorvosokat -- legyenek magánállatorvosok vagy hatósági, kutatási feladatokat ellátó szakemberek --, és mindazokat, akik az állatorvosláshoz kapcsolódó információt és dokumentumokat igényelnek. Erre kötelezi és jogosítja a könyvtárat egyetemi és szakkönyvtári minősége, valamint az Országos Dokumentumellátó Rendszerben betöltött szerepe.